Cấu hình kết nối Internet trên nền công nghệ 3G với Juniper SRX210

jntcp-associate

Thay vì dùng kết nối ADSL truyền thống để truy cập internet, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng công nghệ 3G như là một giải pháp thay thế. Công nghệ 3G cho phép tốc độ truy xuất lên đến 7.2Mbps, 14.4Mbps,… Thiết bị định tuyến với các chức năng tường lửa Juniper SRX210 hỗ trợ khá tốt vấn đề này. Các chức năng khác của SRX210 có thể xem thêm … [Read more...]

Cấu hình PPPoE trên cổng Ethernet của J-Series Router hoặc SRX Router

jntcp-associate

Bài viết cung cấp cho các bạn một ví dụ cơ bản để cấu hình PPPoE trên cổng Ethernet của thiết bị Juniper J series hoặc SRX series chạy hệ điều hành JUNOS của Juniper. Những yêu cầu ban đầu: Nếu đường truyền của bạn là ADSL bạn sử dụng một modem dưới chế độ bridge mode. Sau đó kết nối cổng LAN của modem vào một cổng Ethernet của thiết bị Juniper. Nếu đường truyền của bạn … [Read more...]

Cấu hình PPPoE over ATM-over-ADSL interface trên J-Series Router hoặc SRX Router

jntcp-associate

Bài viết đưa ra cho các bạn một ví dụ căn bản về cấu hình PPPoE trên cổng ADSL trên một thiết bị Juniper J series hoặc SRX series. Bạn sẽ không cần tới một modem cho đường ADSL của bạn, bạn chỉ cần một thiết bị Juniper J series hoặc SRX series với một cổng ADSL là đủ. Các bước cấu hình Khi cấu hình PPPoE trên một ATM-over-ADSL interface, bạn phải cấu hình đóng gói trên cả … [Read more...]

SRX Getting Started – Configure Management Access

jntcp-associate

Bài viết mô tả cách cấu hình, kiểm tra và khắc phục việc truy xuất quản trị thiết bị SRX Tổng quan: Mặc định, một số dịch vụ về hệ thống được kích hoạt mặc định, và khả năng truy cập http cũng đã được bật trên cổng ge-0/0/0.0 Để cấu hình quản lý thiết bị từ xa, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau: 1. Bật các dịch vụ hệ thống (system services) 2. Chỉ định những … [Read more...]

SRX Getting Started – OSPF

jntcp-associate

Bài viết này mô tả làm sao để bật tính năng OSPF và cấu hình một mạng OSPF. Bật OSPF và cấu hình một mạng OSPF trên thiết bị SRX. Cấu hình qua giao diện J-Web Ví dụ sau đây sẽ hướng dẫn bật tính năng OSPF trên cổng ge-0/0/0.0 và lo0.0 và cấu hình một mạng OSPF. Chọn Configure>Routing>OSPF. Click Add. Trong ô Area Id, nhập area theo đinh dạng 32-bit (ví dụ, … [Read more...]

SRX Getting Started – Static Route

jntcp-associate

Bài viết này cung cấp thông tin về việc cấu hình và kiểm tra static routes. Giải pháp: Cấu hình trên giao diện J-Web Bạn có thể sử dụng giao diện J-Web để cấu hình static routes: Login vào giao diện J-Web. Chọn Configure>Routing > Static Routing. Trang Static Routing hiển thị chi tiết các routes đã được cấu hình trước đó. Click một trong số các lựa … [Read more...]

SRX Getting Started – RADIUS

jntcp-associate

Bài viết mô tả cách cấu hình một Radius Server dùng cho chứng thực. Đưa vào một Radius Server bên ngoài, định nghĩa số port và shared secrect key cho Radius Server. user@host# set system radius-server 10.0.0.100 port 1812 secret abc Định rõ trình tự xác thực. Ví dụ, user sẽ xác thực bằng local password trước, sau đó mới đến Radius Server user@host# set system … [Read more...]

SRX Getting Started – Admin User

jntcp-associate

Bài viết mô tả cách tạo password cho root user và cách tạo một admin user mới. Mặc định khi log in vào thiết bị bằng root user sẽ không có password, vì thế sau khi log in chúng ta nên tạo password cho root user. Chúng ta có thể cấu hình plain-text password hoặc SSH RSH và SSH DSA key để chứng thực cho root user. Bài viết này mô tả cấu hình băng plain-text password. Cấu … [Read more...]

SRX Getting Started – Interfaces

jntcp-associate

Bài viết này cung cấp một ví dụ về cấu hình interface và security zone trên SRX. Các chủ đề trong bài viết: -Cách đặt tên interface trên Junos. -Khái quát về security zone. -Cấu hình ví dụ về interface và security zone. -Kiểm tra cấu hình. Cách đặt tên interface trên Junos: Nếu bạn mới tìm hiểu về hệ điều hành Junos của Juniper, để có thể cấu hình interface, trước … [Read more...]

SRX Getting Started – CLI

jntcp-associate

Bài viết này đề cập đến các bước cơ bản về JUNOS Command Line (CLI), bao gồm làm thế nào để xem, sao/dán và thực hiện cấu hình trong JUNOS. Đối tượng và mục tiêu bài viết Dành cho người dùng mới làm quen với JUNOS về các khái niệm cơ bản CLI và cách cấu hình. Các mode CLI và các tính năng CLI Modes Khi bạn login vào thiết bị với quyền người dùng root, bạn sẽ được … [Read more...]